امروز رفتم بانک یه پولی واریزکنم دیدم نه صفی نه نوبتی!

یه دفه کارمند بانک گفت: آقا فرهاد وام نمیخوای؟ آمادس‌ ها! ضامن هم نمیخوایم!!!تازه سودم نداره!!!!!

منم که از خدا خواسته گفتم باشه فرمشو بدید پر کنم ...

گفت: فرمشو قبلا من واستون پر کردم فقط شما لطف کن یه امضا زیر این فرم بزن!!

منم امضا رو زدم و در عین ناباوری بیست میلیون وام رو داد به من!! / روحانی مچکریم

/ 0 نظر / 13 بازدید