سن من بستگی به خواست مامانم داره
یه وقتا می گه
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
«تو دیگه بچه نیستی، این کارا چیه؟ از تو بعیده»
یه وقتا هم می گه
«تو هیچی حالیت نیست … بچه ای هنوز، این چیزا رو نمی فهمی

/ 0 نظر / 13 بازدید