گذشته و آینده سارقان زمان هستند. انسان باید گذشته را متبرک کند
اما اگر این گذشته او را در اسارت نگاه میدارد آن را به فراموشی بسپارد .
" بازیافتن جوانی گمشده ات محال است اگر به عقب بازگردی
امروزت را نیز از دست می دهی "...
یادت باشد انسان باید رها در لحظه زندگی کند.
 
چهار اثر از فلورانس اسکاول شین
/ 0 نظر / 12 بازدید