عشقم را به تو قسمت میکتم

روزگار را با تو تا قیامت طی میکنم

ای تو ای زیباترین نجوای من

با توام ای هستی جانان من

روزگار را بی من خوب طی میکنی

روزی چند بار بی من خنده از دل میکنی

راستی زنگای من را چرا هی قطع میکنی

یادت باشد که امروز روی مرا رد میکنی

اما این را بدان که هستی عشق من

اما من این کارها را گذاشتم پای عشقت به من

/ 0 نظر / 25 بازدید