رفتم بنزین بزنم وقتی پول دادم به یارو 4900 برداشت بقیه رو پس داد. اشک تو چشام جمع شده بود. یه نگاه به آسمون کردم گفتم روحانی ...

یارو برگشت گفت برو بابا گازوئیل زدی

/ 0 نظر / 11 بازدید