کاش باشد نگاهی به ما بندازی

گر کوتاه و مختصر بندازی

همین نگاهت نیز ز سرمان هست زیادی

یا رب ما با این همه بوق کاری بازم داریم توقع نگاهی

ای کاش میشد نگاهی به ما بندازی

تا راهمان روشن شود با همون نیم نگاه

/ 0 نظر / 12 بازدید