اماما در روزهای بی کسی

چرا نباید باشد مقدادی ابوذری

انگار همیشه باید باشد تنها

یاران مظلوم آقا

با کی نیست چون که شنیده ایم

هر که در این درگاه عزیزتر بود

بدهنش مشکلات بیشتر

دلخوشیم به بودنت بر سر ما

آرزو داریم در کنارت باشیم ما

گفتن آرزو هر مسلمانی هست اسمش دعا

باشد دعایمان این است در رکابت باشیم ما

آرزو بود جون دادن برای پیر خمین

ولی عاشقی ست سر دادن برای جانشین پیر خمین

/ 1 نظر / 21 بازدید
m

ادما قدر اونی رو که دارند نمی دونند...