چقدر خوب است که همیشه در زندگیتان کسی را داشته باشید
که حتی در نبودنش هم باعث لبخندتان شود!
 
دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد
آنا گاوالدا
/ 0 نظر / 12 بازدید