۱۳٩٢/۳/۱٢

 

کلمات کلیدی :طنز، خنده، جک، سارون


امروز تو تاکسی بودیم رانندهه رفت بنزین بزنه با یه راننده دیگه دعواش شد، یارو به راننده ما گفت "تو مسافرکشی؟... تو عن کشی...!
حالا ما ۴ تا هم تو ماشین بودیم...
:|

****

 

دوران ما یه فیلم شو نمیتونستیم جلو بابامون نگاه کنیم ! حتی دیدن دخترایی که
پشت شماعی زاده میرقصیدن واسه ما داستان داشت....!
الان یه پسر خاله دهه هشتادی دارم شبکه های ماهواره را قفل کرده باباش نتونه
نگاه کنه
:l

****

 

من غلط بکنم ارشد شرکت کنم!!!
«« 
دیالوگ ماندگار شب های امتحان »» 
:))))))))

امروز تو تاکسی بودیم رانندهه رفت بنزین بزنه با یه راننده دیگه دعواش شد، یارو به راننده ما گفت "تو مسافرکشی؟... تو عن کشی...!
حالا ما ۴ تا هم تو ماشین بودیم...
:|

 

****

 

 

دوران ما یه فیلم شو نمیتونستیم جلو بابامون نگاه کنیم ! حتی دیدن دخترایی که
پشت شماعی زاده میرقصیدن واسه ما داستان داشت....!
الان یه پسر خاله دهه هشتادی دارم شبکه های ماهواره را قفل کرده باباش نتونه
نگاه کنه
:l

****

 

من غلط بکنم ارشد شرکت کنم!!!
«« 
دیالوگ ماندگار شب های امتحان »» 
:))))))))

امروز تو تاکسی بودیم رانندهه رفت بنزین بزنه با یه راننده دیگه دعواش شد، یارو به راننده ما گفت "تو مسافرکشی؟... تو عن کشی...!
حالا ما ۴ تا هم تو ماشین بودیم...
:|

 

****

 

 

دوران ما یه فیلم شو نمیتونستیم جلو بابامون نگاه کنیم ! حتی دیدن دخترایی که
پشت شماعی زاده میرقصیدن واسه ما داستان داشت....!
الان یه پسر خاله دهه هشتادی دارم شبکه های ماهواره را قفل کرده باباش نتونه
نگاه کنه
:l

****

 

من غلط بکنم ارشد شرکت کنم!!!
«« 
دیالوگ ماندگار شب های امتحان »» 
:))))))))

 

 .: Weblog Themes By VatanSkin :.