۱۳٩٢/٤/۱

 

کلمات کلیدی :

تصور کنین دخترا برن جبهه جنگ
کتی؛اون دشمن رو تیر بارون کن
نه حیفه خوشگله دلم نمیاد بکشمش؛ نمیخوام
سارا؛اون پسره رو بمبارون کن
نه شبیه بی افمه نمیتونم بکشمش
مهسا تفنگ ها رو پر کن
باشه؛یه لحظه وایسا موهامو ببندم
نیلو خشاب ها رو بیار
أه یه سوسک داره رو خشابا را میره
شبنم؛اون بسره رو بکش
وای نه نمیتونم خون ببینم
سوسن هفتیرا رو پر کن
اه دیدین چی شد ناخنم شکست:)))).: Weblog Themes By VatanSkin :.